Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Julkonsert

  • 18:00
  • Patron Pehrs Väg 3, 14135, Huddinge
  • 0730282324

Södertörnkyrkans Julkonsert är en årshändelse av rang. Med fritt inträde, glöggmingel och fantastisk sång & musik.

Välkommen!