Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Ledarupptakt inför hösten

  • 18:00
  • Patron Pehrs väg 3, 141 35 Huddinge

Välkommen du som ledare och volontär i Södertörnkyrkan – eller du som vill bli!

18:00 Bön & lovsång
18:30 Ledarsamling
19:00 Samling för volontärgrupper