Ledarupptakt inför hösten

  • 18:00
  • Patron Pehrs väg 3, 141 35 Huddinge

Välkommen du som ledare och volontär i Södertörnkyrkan – eller du som vill bli!

18:00 Bön & lovsång
18:30 Ledarsamling
19:00 Samling för volontärgrupper