Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

PMU Second Hand 11-15

Välkommen att besöka PMU Second hand med massa roliga, fina och intressanta grejer du kan köpa med dig hem.

Telefon: 08-608 05 50, 070-444 11 98

Second Hand Hemsida