Sommargudstjänst i Café Växthuset

  • 19:00

Välkommen på gudstjänst!

Bibelreflektion/vittnesbörd
Sång & musik
Insamling
Bön
Fika
Nattvard