Sommargudstjänst

  • 19:00

Välkommen på gudstjänst!

Bibelreflektion/vittnesbörd
Sång & musik
Insamling till mission
Bön
Fika