Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Språkcafé

  • 17:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135 Huddinge
Välkommen att prata svenska och uppleva gemenskap!
Måndagar kl.17.00 – 18.30
Vuxna och ungdomar
Gratis fika!
språkcafe v2