Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Språkcafé

  • 17:00

Du är välkommen att träna svenska och uppleva gemenskap över en fika! Du gör din anmälan i receptionen, Södertörnkyrkan, vid första tillfället den 7 november.
Måndagar kl. 17:00-18:30
6 tillfällen i Södertörnkyrkan

Vill du hjälpa till? Vi behöver dig som kan och prata svenska! Hör av dig till oss!