Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

WEEKEND

  • 00:00

WEEKEND – ett tonårsläger som arrangeras av Södertörnkyrkans ungdomsverksamhet DEUS. Är du mellan 12-18 år så ska du självklart åka med oss till Lejdet som är en lägergård utanför Rimbo, Uppland. Vi hoppas på dig, dina klasskamrater, vänner från laget – ja, alla som vill och kan!

Läs mer