Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Program och gemenskap för dig som är dagledig. Ojämna veckor – onsdagar kl. 14:00.

30/1 Start, Monica Werner

13/2 Lilian & Leif Thybell ”Från Kolkata till Darjeeling i Indien”

27/2 Gun och Inge Ström sjunger och berättar

13/3 Missionstema

27/3 ”Växter i Bibeln”

10/4 Lili-Ann & Kari Karppinen, LP

24/4 Ingemar Näslund Sjunger och berättar

8/5 Fika i Långbroparken som avslutning


20171101_141258

20171101_151313