Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Program och gemenskap för dig som är dagledig. Ojämna veckor – onsdagar kl. 14:00.

26/9 Lilian & Ingemar Gard ”När tron tar ton”

10/10 Olle Rosén RPG ”En möjlighet att påverka”

24/10 Cittragrupp (Gamla läsarsånger)

7/11 Dr. Olle Lindgren ”Min livsresa”

21/11 Helén Boethius- Kvinnoprojekt i Afrika

5/12 Julfest


20171101_141258

20171101_151313