Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

UPPTAKT

Categories: Nyheter

Kära vänner, och ni andra med!

Söndag den 1 september tänker vi ha en härlig dag tillsammans i vår kyrka med start med Gudstjänst med alla språkgrupper, mat och fika, bibelstudium och gruppvisionering och samtal samt lovsång och tillbedjan. Mycket härligt! Sommaren har varit växlande vad gäller väder, produktivitet mm. men nu drar den mer regelbundna tiden av vår 365dagars år. Varmt välkommen att delta och dela gemenskap, drömmar och livet tillsammans.