Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Utbildning för smågruppsledare

Categories: Arkiv

En smågruppsledardag för dig som är smågruppsledare, eller funderar på att bli.

Hemgruppsledarutbildning: Kom och få verktyg och idéer till ditt fortsatta engagemang!

Den kommer äga rum lördagen den 14 februari kl. 9:30-15:00 i Södertörnkyrkan. Ingrid Svanell och Håkan Kenne kommer att medverka. Dagen arrangeras av Studieförbundet Bilda.

Mer info och anmälan: johanna.karnhill@bilda.nu