Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

UTSTÄLLNING IDEELLT ARBETE

Categories: Arkiv

På söndag 5 oktober efter gudstjänsten, ca kl. 12:30, håller vi en utställning om ideellt arbete. Det är spännande att se vad som händer i församlingen och du kan hitta en plats där du kan engagera dig.

Kom och låt dig inspireras!Utställning