Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Världsböndagen

Categories: Arkiv

Världsböndagen 7 mars 2014 kl. 13:00 i Huddinge kyrka.

Världsbönedagen-2014

Ekumenisk bönegudstjänst med kyrkorna i Huddinge. Tema 2014: Egypten

Välkommen!

 

Programmet för Världsböndagen 2014 är utformat av kvinnor i Egypten. Landet har gått igenom omvälvande händelser och framtiden syns oviss. Som bibeltext har våra systrar utgått från Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn.

Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med i 74 år och samlas på ca 400 platser.