Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Kvällsbibelskola våren 2019

Categories: Arkiv

6 Tillfällen med Göran Lennartsson som lärare

Djupdykning till våra rötter i vårt Judiska arv.

Koppla nya testamentet till det gamla och vice versa.

Kostnad 400 kr

Anmäl dig här