Kvällsbibelskola

Höstterminen 2019 blir det åter en ABC kvällsbibelskola. Med olika talare, ny undervisning och fler tillfällen att fördjupa sin kunskap och tro.

Gemensam Bibelskola i Stockholms län

  • Bibelskolans avsikt är fördjupning och mer kunskap för dig som vill leva som en lärjunge i vår tid.
  • Vi väljer att göra kvällsbibelskolan som ett samarbete mellan pingstförsamlingar i ABC län. Genom samarbetet får vi både möjlighet att öka kvaliteten i undervisningen och samtidigt skapa samhörighet mellan de olika församlingarna.
  • Bibelskolan består av sex kurstillfällen under vecka 38-43 2019
  • En kväll består av två 45-min pass med frukt/fika emellan.
  • För att vara med behöver man anmäla sig till sin hemförsamling och betala kursavgiften på 200 kr
  • Varje pastor har ett eller två huvudämnen som han/hon undervisar om i de olika församlingarna.
  • Konceptet känner du igen sedan tidigare år men ämnena är nya. I höst får du möjlighet att få en fördjupad kunskap om sex stycken bibelböcker

Om profeten Daniels liv, som rådgivare till kungar. Om hans syner som fascinerat generationer av människor. En bok som lyfter fram Guds makt över riken och människor.

Om profeten Hosea, som levde i ett land som var vanstyrt och höll på att gå under. Hosea får Guds kallelse, att föra folket till omvändelse.

Om profeten Joel, som även profeterade om omvändelse. Han fick framföra en av de mest kända profetior om hur Guds ande skulle utgjutas över alla människor.

Om Efesierbrevet. Brevet där Paulus vidgade vyerna, för att läsarna ska förstå dimensionerna i Guds eviga syften och nåd. Ett brev med konkreta råd för mänskliga relationer.

Om Filipperbrevet. Ett brev där Paulus uttrycker stor tacksamhet och uppmuntrar till att leva ett liv med Jesus som förebild.

Om Kolosserbrevet. Ett brev där Paulus bemöter olika villoläror som hotar den kristna tron. Här beskriver han hur vi är i Kristus.

Pastorer som undervisar: Tomas Hallström, Anethe Carlsson, Monica Werner, Thomas Wijk, Albin Söderström, Annika Bertilsson, Sven-Gunnar Hultman, Emanuel Alenklint, Adam Gau, Manuel Henriquez, Monica Winerdal

Tillfällena i Södertörnkyrkan är torsdagar kl 18.30-20.30

19/9 Monica Werner|Joels bok

26/9 Monica Winerdal|Filipperbrevet

3/10 Thomas Wijk/Albin Söderström|Kolosserbrevet

10/10 Sven-Gunnar Hultman|Daniels bok

17/10 Manuel Henriquez|Efesierbrevet

24/10 Annika Bertilsson|Hoseas bok

Anmäl dig via detta formulär: ABC Kvällsbibelskola 2019