Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Vi vill gå djupare in i bibeln för att utmanas och utvecklas. Hur kan vi leva ut bibelns ord i vardagen?

Den här våren anordnas: ”Rötter – Vårt judiska arv”

Vi kopplar teman från 2 Mosebok till nya testamentet och vice versa.

Välkommen att vara med i vårens kvällsbibelskola i Södertörnkyrkan med undervisning av Göran Lennartsson.

Plats: Södertörnkyrkan, Patron Pehrs väg 3, Huddinge
Pris: Hela kursen 400 kr
Tid: Torsdagar kl. 18.30-20.30, med start den 14 februari
Samtliga kurstillfällen:
 14 feb, 21 feb, 7 mar, 21 mar, 28 mar, 4 apr

Anmälan är stängd.