Viktig information

Situationen kring Corona påverkar såklart församlingens verksamhet. Vi tar Coronavirusets spridning på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Vi följer utvecklingen noga och är beredda på att göra förändringar i verksamheten allt eftersom. I dagsläget är Träffpunkt Södertörn onsdag den 18 mars inställd. 

VI FIRAR GUDSTJÄNST
Vi fortsätter att bjuda in till gudstjänst på söndagar kl. 11.00. Regeringens beslut den 11 mars avser sammankomster över 500 personer. Stanna hemma om du som exempel tillhör en riskgrupp, har influensaliknande symptom eller är orolig för smittorisk.

VI LIVESTREAMAR
Gudstjänsten är ju en viktig del i församlingens liv. Sedan ett par veckor så livestreamar vi vår gudstjänst kl. 11:00 och det fortsätter vi med (läs mer här). Därmed har du möjlighet att ta del av gudstjänsten live eller i efterhand.

Vi inleder på söndag den 15 mars ett nytt gudstjänsttema där vi utgår från Filipperbrevet. I detta brev skriver Paulus till församlingen: ”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Ges frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”

Be gärna för situationen kring Corona och att Gud ska gripa in med sin kraft och bryta virusets framfart. Vi ber om beskydd och om Guds frid. 

VI VIDTAR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Vi kommer att ge information i samband med gudstjänsterna om förhållningssätt.
2. Våra värdar hälsar inte i hand och vi uppmanar alla gudstjänstbesökare att avstå handhälsning och kramar.
3. Ingen personlig förbön med handpåläggning sker.
4. Vi uppmanar den som är sjuk eller har varit i riskområden att stanna hemma.

Vänligen Monica Werner, pastor och föreståndare Södertörnkyrkan