Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Vill du?

Categories: Arkiv

Vill du –

 

    – hjälpa till?
    – bli medlem?
    – veta mer?

 

Södertörnkyrkan erbjuder en kristen gemenskap och stöder människors tro, växande och mognad.