Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

VOLONTÄRSTRÄFF

Categories: Nyheter

Hej allihopa, engagerad eller inte. Vi är många som är med och hjälper till för att vår kyrka ska fungera och röra sig. Oavsett var du är med vill vi bjuda in dig till denna dag. Även du som är intresserad att vara med på olika sätt ska komma till denna samling.

Tisdagen den 27 augusti har vi vår volontärsträff för hösten. Vi startar klockan 18 med tillbedjan tillsammans. 18.30 gemensamt med alla. Och 19.00 går de olika volontärsgrupperna till sina respektive grupper.

Varmt Välkommen!